W sobotę, 2 lipca 2016 r. pieszycka młodzież pod opieką nauczycielki – Bernadetty Szczypki, wyruszyła na Ukrainę w ramach akcji ratowania polskich cmentarzy na Kresach Wschodnich pod nazwą „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
Młodzież z Pieszyc włączyła się do tej akcji po raz drugi i także Stowarzyszenie „Pasjonat” postanowiło pomóc w tej inicjatywie, poprzez ponowne przekazanie słodkich upominków (trzysta czekolad) dla rodaków.


ZBIÓRKA DARÓW ŚWIĄTECZNYCH DLA RODAKÓW NA KRESACH.
Członkowie naszego Stowarzyszenia włączyli się bardzo chętnie w tę inicjatywę, dzięki czemu udało nam się zrobić zakupy
czekolad i soków w kartonach na kwotę ponad 1.000 zł.