apla_pasjonat
1397Zarząd Stowarzyszenia „Pasjonat”

Tomasz Proszek – Prezes – Tomasz@pasjonat.org
Henryk Chojnacki – Wiceprezes – Henryk@pasjonat.org
Dariusz Ostrowski – Wiceprezes – Dariusz@pasjonat.org
Zbigniew Tomaszczyk – Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia „Pasjonat”

Ryszard Kondrat – przewodniczący komisji rewizyjnej
Bożena Chojnacka – członek komisji rewizyjnej
Barbara Chojnacka – członek komisji rewizyjnej