Stary, poniemiecki cmentarz w Rościszowie jest kolejnym miejscem, które wzięliśmy pod nasza opiekę. Staramy się go cyklicznie monitorować: sprawdzać stan jego czystości, jak również co kilka miesięcy wykaszać trawę i krzewy dziko na nim rosnące.

W przyszłości chcielibyśmy na terenie tego cmentarza stworzyć lapidarium, na którym zostałyby zebrane wszelkie „zagubione” pozostałości po nagrobkach, które obecnie znajdują się w miejscach, w których zapewne być nie powinny. 


25 czerwca 2016 r., udało nam się posadowić kilka, kolejnych tablic nagrobnych, które leżały zapomniane w nieładzie.