W lesie nad Piskorzowem udało nam się zabezpieczyć i na trwałe osadzić w gruncie, pomnik Stowarzyszenia Harmonia z XIX w., który prawdopodobnie przygotowany był do nielegalnej wywózki.
Tego samego popołudnia, w tym samym lesie postawiliśmy jeszcze jeden przewrócony obelisk.