W ramach realizowanego projektu „Opieka nad miejscami pamięci i nad pomnikami ofiar totalitaryzmu w gminie Pieszyce”, nasze stowarzyszenie prowadzi również prace na terenie cmentarza przy kościele pw. św. Jakuba w Pieszycach.

Po przeglądzie stanu technicznego obelisku poświęconego „Żołnierzom września zamęczonym w obozie niemieckim w Pieszycach”, stwierdziliśmy, że stan postumentu, na którym spoczywa głaz z tablicą pamiątkową jest w złej kondycji – z licznymi pęknięciami i odwarstwieniami. Po zgłoszeniu naszej chęci naprawy postumentu i po otrzymaniu zgody od ks. Sławomira Białobrzeskiego – proboszcza tamtejszej parafii, dokonaliśmy prac remontowych.

Przebieg prac ilustruje poniższa galeria.