Pieszycki Panteon Pamięci

Szanowni Państwo!
W 2018 roku będziemy mieli okazję do świętowania 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. W związku z tą okrągłą rocznicą, nadarza się szczególna okazja, aby w Pieszycach wybudować Miejsce Pamięci, z którego bylibyśmy dumni.
Tak wiele pokoleń Polaków z utęsknieniem oczekiwało na upragnioną wolność, która jest przecież największym dobrem narodu, a w przypadku naszego kraju dobrem, tak bardzo opłaconym krwią licznych bohaterów.
W Polsce istniała i istnieje tradycja budowy Miejsc Pamięci. Przybierały one różną formę nieraz były to skromne kopce usypane rękoma patriotów, a innymi razy złożone instalacje architektoniczne.
To co Państwu przedstawiamy, jest projektem głęboko zakorzenionym w naszej historii i tradycji. Całość ma być wykonana z kamienia lokalnego, takiego jak czerwony piaskowiec i granit. Na monolitach z czerwonego piaskowca umieszczone będą tablice z wymienionymi bitwami ostatnich stu lat oraz imienna lista mieszkańców Ziemi Pieszyckiej, którzy walczyli za Naszą Wolność.
W tym celu został powołany Lokalny Komitet w skład, którego weszli: Dorota Konieczna-Enozel – Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce, prof. dr hab. Jan Kęsik – Uniwersytet Wrocławski, Zdzisław Maciejewski – Sekretarz ZKRPiBWP, Lidia Zakrzewska-Strózik – Dyrektor MBP-CK w Pieszycach, ks. prałat Edward Dzik, ks. Sławomir Białobrzeski, ks. Krzysztof Herbut, Tadeusz Zajdel – Prezes ZTT „Technotex” S.A., Tadeusz Drozdowski – Prezes Eco Sp. z o.o. oraz członkowie Stowarzyszenia „Pasjonat”: Dariusz Ostrowski, Henryk Chojnacki, Jarosław Kresa.
Chcemy ten Pieszycki Panteon Pamięci wybudować z funduszy zebranych w trakcie zbiórki publicznej nr 2017/2718/OR, na którą otrzymaliśmy zgodę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także z darowizn mieszkańców Ziemi Pieszyckiej tak, aby każdy mógł być darczyńcą i budowniczym. Każde nawet najdrobniejsze wsparcie jest bardzo ważne dla tego projektu.


Konto do wpłat:
Stowarzyszenie Gór Sowich „Pasjonat”
48 1090 2301 0000 0001 3455 5566
z dopiskiem: budowa miejsca pamięci