apla_pasjonat
Nasze Stowarzyszenie zostało założone przez grupę ludzi mających przeróżne pasje. Wielokrotnie spotykaliśmy się w mniejszych gronach przy okazji rozmaitych imprez – pokazy rekonstrukcyjne, zawody sportowe, wystawy fotograficzne i innego rodzaju wydarzenia. Wymienialiśmy się wówczas opiniami i spostrzeżeniami o tym, co działo się i dzieje na terenie Gór Sowich i terenach przyległych. Tak narodziła się idea na połączenie naszych doświadczeń, pomysłów i co najważniejsze PASJI w jeden zgrany zespół.

Stowarzyszenie Gór Sowich „PASJONAT” zostało założone 30 stycznia 2015 r. w Pieszycach. Następnie, po wypełnieniu wszelkich, niezbędnych formalności złożyliśmy wniosek w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację naszego Stowarzyszenia.

20 kwietnia 2015 r. otrzymaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000554237. Dane KRS: STOWARZYSZENIE GÓR SOWICH PASJONAT

Jeżeli zechcesz do nas dołączyć, pobierz sobie deklarację członkowską [DEKLARACJA], wydrukuj ją, wypełnij, podpisz, a następnie prześlij na nasz adres. Po otrzymaniu deklaracji skontaktujemy się z Tobą w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia.

Jeśli z jakichś względów nie jesteś w stanie wspomóc nas swoją pasją, wiedzą lub też uczestnictwem w naszych projektach, rozważ możliwość wsparcia finansowego Stowarzyszenia Gór Sowich „Pasjonat”.
Serdecznie dziękujemy za KAŻDĄ złotówkę i obiecujemy, że będzie ona przeznaczona wyłącznie na działania statutowe Stowarzyszenia „Pasjonat”.
Dzięki Waszym darowiznom wydrukujemy nowe materiały informacyjne i edukacyjne, zorganizujemy kolejne akcje ekologiczne, zawody sportowe, prelekcje itp.
Będziemy mogli podjąć takie formy działania, na które nas obecnie nie stać…

[column-group]
[column]


Numer kont, na które możesz wpłacać pieniądze:
Stowarzyszenie Gór Sowich „Pasjonat”
PKO BP: 35 1020 5112 0000 7102 0123 9623
BZWBK: 41 1090 2301 0000 0001 3268 0585

tytułem: darowizna na cele statutowe


Dokonaj darowizny za pośrednictwem systemu PayPal

[wpecpp name=”Darowizna na cele statutowe” price=”” align=”center”]

[/column]

[column]


Uwaga:

Aby móc odliczyć darowizny od podatku,
należy ich dokonywać przelewem bankowym
z konta firmowego lub osobistego.


Dokonaj darowizny za pośrednictwem systemu PayU


[/column]
[/column-group]