Wolność można odzyskać, młodości nigdy!

W sobotę, 24 października 2015 r. Pieszyce były miejscem wielkiego święta harcerskiego, podczas którego, dzięki naszej inicjatywie, uroczyście odsłonięto kamienną tablicę, upamiętniającą pieszycką Harcerską Organizację Podziemną z 1950 roku. W dniu tym zapoczątkowano również obchody 70-lecia harcerstwa na Ziemi Dzierżoniowskiej.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną, pod przewodnictwem proboszcza parafii św. Antoniego w Pieszycach, ks. prałata Edwarda Dzika.  Eucharystia, dzięki licznym pocztom sztandarowym, przepięknej oprawie muzycznej, przygotowanej przez Dariusza Prosuła z przyjaciółmi, chóralnym śpiewom członkiń dawnej, pieszyckiej drużyny starszoharcerskiej „SHAKTI”, procesji z darami, jak również mądremu i wzruszającemu kazaniu ks. prałata Edwarda Dzika, nawiązującemu m.in. do patriotyzmu i historii HOP-u, zyskała na swojej wymowie.
Po Mszy św. nastąpił przemarsz na Plac Kombatantów, gdzie po powitaniu przybyłych przed Pomnik Pamięci Narodowej zaproszonych gości, w tym jedynego, żyjącego uczestnika wspominanych wydarzeń, pana Ksawerego Kurpa, rodzin bohaterskich harcerzy, przedstawicieli Związku Młodocianych Więźniów Politycznych „Jaworzniacy”, przedstawicieli Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Pieszycach, przedstawicieli Koła Myśliwskiego „Selekcjoner”, władz gminy Pieszyce oraz przybyłych mieszkańców, został odśpiewany hymn polski. Po Mazurku Dąbrowskiego głos zabrali przedstawiciele organizatora uroczystości – wiceprezesowie Stowarzyszenia „Pasjonat”, Henryk Chojnacki i Dariusz Ostrowski przedstawiając historię zrodzenia się idei upamiętnienia HOP-u oraz plany na dalsze działania związane z tą historią.
Następnie po odśpiewaniu hymnu harcerskiego, nastąpiły okolicznościowe przemówienia zacnych gości, a wśród nich m.in. profesora Jana Kęsika – Wykładowcy na Uniwersytecie Wrocławskim, a także współautora monografii o Pieszycach. Po tych przemówieniach odsłonięto tablicę upamiętniającą młodych bohaterów sprzed 65 lat. Poświęcenia tablicy dokonał ks. Krzysztof Pełech, kapelan dzierżoniowskich harcerzy. Później zostały złożone wiązanki kwiatów przez przybyłe delegacje i mieszkańców Pieszyc.
Po zakończeniu uroczystości na Placu Kombatantów, część zgromadzonych udała się do pieszyckiego Centrum Kultury, w którym Komendantka Hufca, hm. Krystyna Waś poprowadziła dalsze obchody 70-lecia harcerstwa na Ziemi Dzierżoniowskiej. W Centrum Kultury można było obejrzeć również wystawę związaną z Harcerską Organizacją Podziemną z 1950 r., która jest dofinansowana przez Fundację Harcerstwa Drugiego Stulecia ze środków Fundacji PZU.
W imieniu Stowarzyszenia „Pasjonat” serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji uroczystości, a także tym którzy przybyli na sobotnie harcerskie święto – jesteście wielcy!

Tomasz Proszek
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pasjonat”

Dziękujemy pięknie Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia za przekazane wsparcie finansowe ze środków Fundacji PZU, na wykonanie wystawy edukacyjnej dotyczącej Harcerskiej Organizacji Podziemnej z 1950 r. Wystawa będzie udostępniana szkołom na lekcje historii oraz będzie cyklicznie wystawiana przy okazjach wszelkich imprez patriotycznych na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

logo_wystawa

Pragniemy również podziękować Firmie Gran-Pol Kamieniarstwo z Bielawy za finansowe wsparcie przy wykonaniu pamiątkowej tablicy Harcerskiej Organizacji Podziemnej z 1950 r.

logo_kamieniarz

Prosimy Pieszyczan, którzy mają pamiątki związane z  historią Harcerskiej Organizacji Podziemnej z 1950 r. (zdjęcia, dokumenty itp.) o kontakt mailowy pasjonat@pasjonat.pl lub telefoniczny z Henrykiem Chojnackim – wiceprezesem Stowarzyszenia „Pasjonat” – kom. 605 240 261.

 

Chcących zapoznać się szerzej z historią Harcerskiej Organizacji Podziemnej odsyłamy tutaj

W numerze 12/2015 miesięcznika „Jaworzniacy” ukazał się artykuł relacjonujący październikowe uroczystości związane z upamiętnieniem Harcerskiej Organizacji Podziemnej z 1950 r. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przybycie delegacji Jaworzniaków na uroczystości.

Layout 1