24 października 2015 r. w Pieszycach, w trakcie uroczystości odsłonięcia kamiennej tablicy, upamiętniającej pieszycką Harcerską Organizację Podziemną z 1950 roku, wiceprezesowie Stowarzyszenia „Pasjonat” – Henryk Chojnacki i Dariusz Ostrowski, przedstawiając historię zrodzenia się idei upamiętnienia HOP-u przedstawili również plany na dalsze działania związane z tą historią.
Wśród deklarowanych zamierzeń było m.in. odnalezienie miejsca pochówku Jana Grodeckiego – jednego z bohaterskich harcerzy z 1950 roku.
Udało nam się zlokalizować jego grób – była to bezimienna mogiła na pieszyckim cmentarzu.

16 kwietnia 2016 roku, po wcześniejszym uprzątnięciu i przygotowaniu miejsca jego spoczynku, odbyła się skromna uroczystość, podczas której ponownego poświęcenia grobu, dokonał ks. prałat Edward Dzik – proboszcz pieszyckiej parafii.

Poniżej przedstawiamy chronologicznie zdjęcia ze stanem z listopada 2015 roku, następnie z prac i uroczystości poświęcenia miejsca pochówku Jana Grodeckiego. Niech spoczywa w spokoju.