Stary, poniemiecki cmentarz dawnych mieszkańców – Potoczek (sprzątnięcie, oznaczenie nekropolii poprzez ustawienie drewnianego krzyża z tabliczką informacyjną).